1395/9/26
خوشحالم که کمک کردم بازهم کمک خواهم کرد
1395/9/24
خوشحالم که برای فرشته ها کارکوچکی کردم
1395/9/22
بسيار كار عالى و پسنديده اى انجام ميديد ، اميدوارم براى تمامى ايران الگو بشيد و كارتون رو به استانهاى ديگه هم گسترش بديد :)
1395/9/21
موفق باشید.
1395/9/19
Movafag bashid
بیشتر