1395/9/15
بسیارعالی
1395/9/15
موفق باشید..
1395/9/15
آرزوی موفقیت
1395/9/15
کار شما عالیه
1395/9/13
به امید اینکه هیچ دانش آموزی بخاطر مشکل مالی از تحصیل بازنماند و به امید روزی که هیچ والدینی شرمنده خانواده شان نباشند. به امید بهروزی مردمان این سرزمین.
بیشتر