حامد ندیمی
نام نام خانوادگی:
حامد ندیمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 20 اردیبهشت 1396 همراه نجات لاک پشتها 100000+ تومان