احمد زالی
نام نام خانوادگی:
احمد زالی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 4 مرداد 1396 75000+ تومان