اکرم محمدیان
نام نام خانوادگی:
اکرم محمدیان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
مهندس معمار
علاقه‌مندی‌ها:
عکاسی
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 5 مرداد 1396 30000+ تومان