موسسه دستادست
نام نام خانوادگی:
موسسه دستادست
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

ماموریت ممکن

موسسه دستادست

با هم به 400 زن از نقاط مختلف کشور کمک می‌کنیم تا فروشگاهی ب...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ