الیاس میرزائیان
نام نام خانوادگی:
الیاس میرزائیان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ماموریت ممکن 16 آبان 1396 مدال حمایت از نوع چهارم 200000+ تومان
2 حفاظت از لاکپشت های منقار عقابی جزیره هنگام 19 فروردین 1397 همیار نجات لاکپشتها 200000+ تومان