پلتفرم فاندوران
نام نام خانوادگی:
پلتفرم فاندوران
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 بازی گوهرنشان 17 آبان 1396 بسته 10 تایی 299000+ تومان
2 "التیامی برای کرمانشاه" 11 آذر 1396 706844+ تومان
3 موبیکار: اولین دیاگ شخصی و پلتفرم هوشمندسازی خودرو 26 آذر 1396 پیش‌خرید موبیکار (خانواده پراید، تیبا و ساینا) 89000+ تومان
4 کتاب بازاریابی هکر رشد 19 تیر 1397 پنج جلد کتاب بازاریابی هکر رشد 50000+ تومان
5 کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار» 19 تیر 1397 1 جلد کتاب 48000+ تومان
6 چتر التیامی "حمایت از سیل زدگان شمال کشور" 17 فروردین 1398 417500+ تومان
7 طرح ملی ارزاق 13 خرداد 1398 356000+ تومان