نادی محمدی
نام نام خانوادگی:
نادی محمدی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی و کسب و کار پایدار» 29 تیر 1397 1 جلد کتاب 48000+ تومان