انجمن طلوع بی‌نشان‌ها
نام نام خانوادگی:
انجمن طلوع بی‌نشان‌ها
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

طلوع کسب و کار

انجمن طلوع بی‌نشان‌ها

تجهیز هنرکده‌ی موسسه خیریه طلوع

یک وعده غذای گرم

انجمن طلوع بی‌نشان‌ها

مشارکت در «آیین مهرورزی» جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها. طبخ و توزیع...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ