شهریار شهرآشوب
نام نام خانوادگی:
شهریار شهرآشوب
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 یک وعده غذای گرم 3 بهمن 1397 مشارکت در تهیه پنج پرس غذا 20000+ تومان