کانون اندیشه لگاره جهرم
نام نام خانوادگی:
کانون اندیشه لگاره جهرم
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

رهن و تجهیز خوابگاه دانش‌آموزی

کانون اندیشه لگاره جهرم

رهن و تجهیز یک خوابگاه دانش‌آموزی در جهرم برای دانش‌آموزان ر...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ