سکینه ملازاده
نام نام خانوادگی:
سکینه ملازاده
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 بسته هدیه سال نوی تحصیلی 11 شهریور 1398 100000+ تومان