علی آدینه
نام نام خانوادگی:
علی آدینه
تاریخ تولد:
1361/8/30
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

بسته هدیه سال نوی تحصیلی

علی آدینه

از سال گذشته برای کودکان دبستانی که در روستاها و حواشی شهر ک...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ