دانیال فقیهی
نام نام خانوادگی:
دانیال فقیهی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 درختکاری در دشت کویر 4 مرداد 1399 مشارکت در کاشت 20 بوته 270000+ تومان