محسن  رحماندوست
نام نام خانوادگی:
محسن رحماندوست
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 طلوع کسب و کار 16 آذر 1394 ایمیل قدردانی 4000+ تومان
2 توانمندسازی دانش‌آموزان و معلمان منطقه دشتیاری 16 آذر 1394 کارت پوستال نقاشی کودکان 15000+ تومان
3 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 14 آبان 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
4 ساخت منبع آب در بافق 30 آذر 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
5 همراه باش تا هم راه شوند ! 20 بهمن 1395 حمایت از یک توانیاب 100000+ تومان
6 نجات حیات وحش گیلان 16 اسفند 1395 ارسال ایمیل تشکر 5000+ تومان
7 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 16 فروردین 1396 دوستدار نجات لاک پشتها 10000+ تومان