مهرداد  ناصحی فر
نام نام خانوادگی:
مهرداد ناصحی فر
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت آبشخور و تامین علوفه 10 شهریور 1395 مجموعه عکس از حیات وحش منطقه 30000+ تومان
2 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 9 آبان 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
3 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 7 آذر 1395 حمایت 20 هزار تومانی 20000+ تومان
4 حمایت از پلنگ‌ ماسال 24 آذر 1395 ارسال ایمیل تشکر 20000+ تومان
5 ساخت منبع آب در بافق 30 آذر 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
6 تقویم دیواری برای حفظ پلنگ ایرانی 9 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
7 ساخت منبع آب در بافق 9 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
8 حمایت از پلنگ‌ ماسال 20 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 20000+ تومان
9 توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 27 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
10 نجات حیات وحش گیلان 7 اسفند 1395 ارسال ایمیل تشکر و گزارش 20000+ تومان
11 نجات حیات وحش گیلان 14 اسفند 1395 ارسال ایمیل تشکر 15000+ تومان
12 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 26 اسفند 1395 دلدار نجات لاک پشتها 20000+ تومان
13 توسعه بیابان‌زدایی منطقه ملارد 29 اسفند 1395 کاشت یک نهال 18000+ تومان
14 کمک به یک مدافع طبیعت 16 خرداد 1396 گواهی مشارکت 10000+ تومان
15 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 16 خرداد 1396 15000+ تومان
16 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 9 تیر 1396 160000+ تومان
17 مکاریزه: اسباب‌بازی مکانیکی ماژولار 21 شهریور 1396 هدیه ویژه حامیان مکاریزه 30000+ تومان
18 "التیامی برای کرمانشاه" 23 آبان 1396 30000+ تومان
19 حفاظت از لاکپشت های منقار عقابی جزیره هنگام 5 بهمن 1396 همراه نجات لاکپشتها 100000+ تومان
20 چهارشنبه خوبی 21 اسفند 1396 40000+ تومان