امیر  جامعی
نام نام خانوادگی:
امیر جامعی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 8 آبان 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
2 ساخت منبع آب در بافق 13 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
3 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 24 اردیبهشت 1396 حامی نجات لاک پشتها 50000+ تومان
4 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 24 اردیبهشت 1396 دوستدار نجات لاک پشتها 10000+ تومان
5 ساخت آبشخور و تأمین علوفه - سفیدکوه ، سیاه کوه 15 تیر 1396 5000+ تومان