شهرزاد  رشکی
نام نام خانوادگی:
شهرزاد رشکی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 14 آبان 1395 ارسال ایمیل تشکر 30000+ تومان
2 درختکاری در دشت کویر 23 آبان 1398 مشارکت در کاشت دو بوته 24000+ تومان