شراره  فروغی
نام نام خانوادگی:
شراره فروغی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 15 آبان 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
2 8 دی 1395 50000+ تومان
3 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 8 دی 1395 حمایت 50 هزار تومانی 50000+ تومان