مرتضی  ضیایی
نام نام خانوادگی:
مرتضی ضیایی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نان معلم 17 آذر 1395 مشارکت در کمپین 10000+ تومان