معصومه  شفیعی
نام نام خانوادگی:
معصومه شفیعی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نان معلم 18 آذر 1395 همراهی 100000+ تومان