کاوه  حبعلی
نام نام خانوادگی:
کاوه حبعلی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

تقویم دیواری برای حفظ پلنگ ایرانی

کاوه حبعلی

در سال گذشته (1394)، با حمایت 40 خیر و علاقمند، مبلغ 5 میلیو...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 تقویم دیواری برای حفظ پلنگ ایرانی 7 دی 1395 ارسال 1 تقویم سال 1396 طرح پلنگ ایرانی 100000+ تومان