مقداد
نام نام خانوادگی:
مقداد
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 4 دی 1395 حمایت 200 هزار تومانی 200000+ تومان
2 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 5 دی 1395 حمایت 50 هزار تومانی 50000+ تومان