محسن  پورقاسم
نام نام خانوادگی:
محسن پورقاسم
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 حمایت از پلنگ‌ ماسال 5 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
2 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 5 دی 1395 حمایت 20 هزار تومانی 20000+ تومان
3 حمایت از پلنگ‌ ماسال 6 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 50000+ تومان
4 حمایت از پلنگ‌ ماسال 17 دی 1395 ارسال تصاویر حیات وحش 100000+ تومان