عباس  محمدی
نام نام خانوادگی:
عباس محمدی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 حمایت از پلنگ‌ ماسال 7 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 20000+ تومان
2 حمایت از پلنگ‌ ماسال 8 دی 1395 ارسال تصاویر حیات وحش 100000+ تومان
3 حمایت از پلنگ‌ ماسال 19 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 30000+ تومان
4 حمایت از پلنگ‌ ماسال 19 دی 1395 ارسال تصاویر حیات وحش 400000+ تومان
5 حمایت از پلنگ‌ ماسال 19 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 50000+ تومان
6 حمایت از پلنگ‌ ماسال 19 دی 1395 ارسال تصاویر حیات وحش 300000+ تومان
7 توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 20 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 50000+ تومان