نسرین  قاسمی
نام نام خانوادگی:
نسرین قاسمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت پناهگاه حیوانات پردیس تبریز 14 دی 1395 حمایت 20 هزار تومانی 20000+ تومان