سودابه  مجیدی
نام نام خانوادگی:
سودابه مجیدی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 تقویم دیواری برای حفظ پلنگ ایرانی 24 دی 1395 ارسال 1 تقویم سال 1396 طرح پلنگ ایرانی 400000+ تومان