حميد  مهدوي
نام نام خانوادگی:
حميد مهدوي
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 24 دی 1395 ارسال تصاویر از توزیع علوفه 60000+ تومان