ساره  رضابیک
نام نام خانوادگی:
ساره رضابیک
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 29 دی 1395 20000+ تومان
2 29 دی 1395 20000+ تومان
3 همراه باش تا هم راه شوند ! 29 دی 1395 مشارکت در پروژه 20000+ تومان
4 تقویم دیواری برای حفظ پلنگ ایرانی 2 بهمن 1395 ارسال ایمیل تشکر 20000+ تومان
5 زمین شادی 2 بهمن 1395 ایمیل قدردانی 20000+ تومان