نسیم  علایی
نام نام خانوادگی:
نسیم علایی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 13 بهمن 1395 ارسال ایمیل تشکر 20000+ تومان
2 توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق 13 بهمن 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان