محمدرضا  بیاتی
نام نام خانوادگی:
محمدرضا بیاتی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب جامع فینتک 26 اردیبهشت 1396 پیش خرید یک نسخه الکترونیکی از کتاب جامع فینتک 15000+ تومان
2 "التیامی برای کرمانشاه" 24 آبان 1396 100000+ تومان
3 پویش مدال یادبود فرشتگان ماندگار 1 آذر 1396 ۴ مدال 100000+ تومان