فرانک بهادری فرد
نام نام خانوادگی:
فرانک بهادری فرد
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 26 اسفند 1395 یک بازی (دشت اول) 50000+ تومان
2 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 15 خرداد 1396 10000+ تومان