پگاه  مترصد
نام نام خانوادگی:
پگاه مترصد
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 14 فروردین 1396 دوستدار نجات لاک پشتها 10000+ تومان