عادل  صابری
نام نام خانوادگی:
عادل صابری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 18 فروردین 1396 حامی نجات لاک پشتها 50000+ تومان