امیرحسام  صلواتی
نام نام خانوادگی:
امیرحسام صلواتی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نقاشی مهر 26 شهریور 1394 ایمیل قدردانی 10000+ تومان
2 زمین شادی 6 بهمن 1395 ایمیل قدردانی 20000+ تومان
3 "التیامی برای کرمانشاه" 3 آذر 1396 75000+ تومان